zamknij Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Regulamin sklepu

Regulamin dla zamówień za pośrednictwem barbellbrothers.pl

Poniżej pragniemy przedstawić Państwu regulamin Sklepu internetowego barbellbrothers.pl, który stanowi podstawę przygotowania i realizacji Państwa zakupów.

Na stronie www.barbellbrothers.pl oferujemy Państwu nabycie produktów i akcesoriów sportowych, warsztatów szkoleniowych oraz usług sportowych i dietetycznych.

§ 1 Zawarcie umowy i dostawa towaru

 1. Przedmiotem umowy jest firma Barbell Gear Kamil Koczwara; z siedzibą przy ul. Karmelickiej 18/35B w Poznaniu (61-876), zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7831738611 oraz REGON 363896073.

 2. Kliknięcie przycisku „kup teraz” oznacza złożenie zamówienia na produkty i usługi znajdujące się w koszyku.

 3. Zawarcie umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa mailowego potwierdzenia zamówienia.

 4. Zamówione produkty zostaną wysłane po opłaceniu przez Państwa ich pełnej ceny (z zastrzeżeniem punktu 3.2 poniżej) oraz kosztów dodatkowych w tym w szczególności dostawy, płatności o ile nie są one pokrywane przez nas zgodnie z punktem 2 w §2.

 5. Zamówienia realizujemy na terenie Polski w dniach roboczych czyli od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 6. Usługi w postaci szkoleń oraz prowadzenia treningowego jak i dietetycznego nie podlegają zwrotowi.

 7. Na realizację i dostarczenie produktów w postaci planów treningowych, planów dietetycznych jak i planów suplementacyjnych firma ma 7 dni roboczych od zatwierdzenia płatności i dostarczenia przez klienta wszystkich potrzebnych wyników badan

§2 Wywiązanie się z usług

KONSULTACJE

 1. Zmiana terminu umówionej konsultacji jest możliwa raz na minimum 5 dni przed umówionym pierwotnym terminem konsultacji. 

 2. Nieobecność/ Niedostępność w terminie umówionej konsultacji skutkuje utratą terminu konsultacji. 

SZKOLENIA, PLANY TRENINGOWE, DIETETYCZNE

 1. Na realizację i dostarczenie produktów w postaci planów treningowych, planów dietetycznych jak i planów suplementacyjnych firma ma 7 dni roboczych od zatwierdzenia płatności i dostarczenia przez klienta wszystkich potrzebnych wyników badań.
 1. Usługi w postaci szkoleń oraz prowadzenia treningowego jak i dietetycznego nie podlegają zwrotowi

§3 Ceny, koszty wysyłki i wysyłka ekspresowa

 1. Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawki VAT w Polsce.

 2. Aż do chwili pełnej zapłaty za produkty, są one własnością Sprzedającego.

 3. Koszty wysyłki ujęte są w zamówieniu i wskazane, jako koszty dostawy, z wyjątkiem sytuacji, w której dostawę opłaca Sprzedający.

 4. Firma zastrzega sobie możliwość wysyłania towaru w różnych przesyłkach. Klient zostanie wtedy poinformowany o takiej sytuacji.

      5. Przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy UPS, nadawane są do 48 godzin od zaksięgowania wpłaty na konto.

      6. Przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy Poczta Polska, wysyłane są w ciągu 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na konto.

§4 Płatności

 1. Zasadniczo oferujemy nastepujące rodzaje płatności: przelew internetowy (tpay.pl) oraz gotówka.

 2. Akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Państwo.

 3. Wyrażają Państwo niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.

§5 Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

Produkty Barbell Brothers mogą Państwo oddać zgodnie z ustawowym prawem do odstąpienia od umowy. W przypadku odesłania towarów formularz zwrotu dostępny jest poniżej.

§6 Pouczenie w kwestii prawa do odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyn.

 2. Termin na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia weszli/weszła w posiadanie produktu.

 3. W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy muszą Państwo powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie firmę Barbell Gear Kamil Koczwara, telefon: 511 363 768; e-mail: kontakt@barbellbrothers.pl; adres: os.Piastowskie 20, 61-148 Poznań; w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą za potwierdzeniem odbioru lub e-maila).

 4. Do Państwa dyspozycji oddajemy wzór formularza odstąpienia od umowy, który należy wypełnić i przesłać lub przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie, przy użyciu kontakt@barbellbrothers.pl.

 5. Po otrzymaniu oświadczenia (np. drogą mailową, pocztą) lub formularza otrzymają Państwo potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

Możemy odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu towaru lub do chwili, gdy przedstawią Państwo dowód, że towar został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.

Państwo z kolei mają obowiązek odesłać nam lub przekazać towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.

Termin uważa się za dochowany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem 14 dni. Koszty przesyłki zwrotnej ponoszą Państwo.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

W celu odstąpienia od niniejszej umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza:

Adresat: __________________________________________

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)Data

(*) niepotrzebne skreślić

i przesłanie go do nas za pomocą:

e-mail: kontakt@barbellbrothers.pl lub pocztą (listem za potwierdzeniem odbioru): os.Piastowskie 20, 61-148 Poznań

§7 Zwroty płatności

Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu.

§8 Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów

 1. Zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu produktów wolnych od wad.

 2. W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem www.barbellbrothers.pl ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).

§9 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie, jak również przebiegu realizacji Państwa zamówienia należy składać e-mailem na adres kontakt@barbellbrothers.pl w tytule maila REKLAMACJA.

 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 3. Reklamacji nie podlegają następujące uszkodzenia produktów: uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia, uszkodzenia powstałe na skutek niezgodnie z przeznaczeniem, przebarwienia.

 4. Przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show .